Közbeszerzési eljárások – KEHOP-4.1.0-15-2016-00026

Vízépítés

Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 2017.05.19.
Közbeszerzési eljárás típusa: Kbt. 115. § (1) bekezdés szerint

A közbeszerzés tárgya:
Vízépítési tevékenység a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság részére a KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Élőhelyvédelem és helyreállítás a Kis- Balaton-medence és a Nyugat- KülsőSomogy kistájakon” elnevezésű projekt keretében


Dokumentumok