Védett gombák helyzete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

Magyarországon 58 gombafaj áll természetvédelmi oltalom alatt a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján. Az Igazgatóság működési területéről nagyon kevés adat áll rendelkezésre az egyes védett gombafajokkal kapcsolatban, sőt az egyes előfordulási adatok között nincs olyan, amely valamilyen formában publikálásra került volna.

Tíz évre visszamenően mindössze hat védett gombafaj előfordulásáról vannak adatok. A tíz évnél régebbi előfordulási adatok, valamint a termőhelyi adottságok alapján legkevesebb további öt védett gombafaj [tüskegomba (Polyporus umbellatus), rézvörös lakkos tapló (Ganoderma cupreolaccatum), óriás bocskorosgomba (Volvariella bombycina), közönséges süngomba (Hericium erinaceum), olaszgomba (Polyporus tuberaster)] előfordulása valószínűsíthető az Igazgatóság működési területén.

Az elmúlt öt év alatt ötször sikerült védett gombafajt megfigyelnem a zalai erdőkben. Csak az idei évben három esetben találkoztam védett gombával a területbejárások során. Július 30-án vettem észre a gyökeres álpereszke (Leucopaxillus macrocephalus) példányát egy novai erdőrészletben. Második ízben október 19-én lettem figyelmes két ágas tapló (Grifola frondosa) egyedre egy idős kocsánytalan tölgy alatt a tornyiszentmiklósi Bodor-völgyben. Harmadik esetben pedig a Pál-Fám Ferenc által készített korábbi gombamonitoring adatok függvényében a Vétyemi ősbükkösben találtam meg a tüskés sörénygomba (Hericium cirrhatum) termőtestjeit november 3-án.

Októberben két nap alatt három védett gombafaj [ágas tapló (Grifola frondosa), tüskés sörénygomba (Hericium cirrhatum), pikkelyes tinóru (Strobilomyces strobilaceus)] is előkerült a Magyar Mikológiai Társaság által szervezett gombatúrán Gosztola határában. Korábban erről a területről egyik megfigyelt védett gombafaj előfordulását sem rögzítették. Ez a tény is alátámasztja a gombákkal kapcsolatos hatalmas információ hiányt.

A jövőben a gombák megfelelő védelmének biztosítása érdekében elengedhetetlen az adatgyűjtés kiterjesztése, amelyhez nélkülözhetetlen a szakemberek megfelelő képzése, tájékoztatása. Természetesen köszönettel vesszük, ha bárki további adatot szolgáltat e fajokról a területen.

Wachter Kinga,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa