Cseh látogatás a Keleti-Bakonyban

2016. június 2-án csehországi állami természetvédelemi szervezetektől 5 főt láttunk vendégül, akiknek a Keleti-Bakony LIFE+ projektünkről (LIFE07 NAT/H/000321), valamint az After-LIFE tevékenységről adtunk tájékoztatást.

Mivel a cseh szakemberek maguk is bonyolítanak egy hasonló LIFE+ pályázatot (LIFE09 NAT/CZ/000363), ezért elsősorban a gyepes élőhelyeken történt beavatkozások, majd az azt követő fenntartó kezelések iránt érdeklődtek. A látogatókat – többek között a Cseh Természetvédelmi Hivatal és a České středohoří Tájvédelmi Körzet képviselőit – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a VERGA Zrt. és a MH Bakony Harckiképző Központ munkatársai kísérték.

A június eleji időpont ideális volt a térség természeti értékeinek bemutatására, mivel a dolomitos élőhelyek – főleg a gyepek – ilyenkor impresszív látványt nyújtanak.

A terepi program során a várpalotai Fajdason tekintettük meg az ezüstfa irtás eredményeit és az ürgetelepítés helyszínét. Vendégeink itt számos ritka növény- és állatfajjal megismerkedhettek. Több fajra rácsodálkoztak, mely a cseh flórában/faunában nagyon ritka vagy éppen kipusztult helyzetű (pl. hangyabogáncs, boglárkalepke fajok).

Megtekintettük a fénylő zsoltina éppen most virágzó egyedeit is. Az ösküi Bántán bányarekultivációt, katonai objektumok tájbaillesztését szemrevételeztük. Sokat időztünk a bántai miocén alapszelvénynél, melyet a rekultiváció során tártak fel. Megtekintettünk az ösküi Körös-hegy környékén egy katonai célterületet. Itt rácsodálkoztunk az árvalányhajak és a borzas szulák óriási virágzó tömegére. A program végén megnéztük az ösküi Körös-hegy közelében lévő bálványfairtás helyszínét.

Vendégeink kiemelték, hogy nagy élmény volt számukra a hatalmas összefüggő természetes gyepek látványa, mivel Csehországban a hasonló típusú szubpannon sztyepp élőhelyek sokkal kisebb területűek, és kisebb zárványterületeken találhatóak.     

Mészáros András természetvédelmi őr
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
2016.06.15.