A molyhos tölgyesek ritka és veszélyeztetett lepkefaja

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság segítő közreműködésének köszönhetően az idei évben is újabb élőhelyekről került elő a fokozottan védett Anker-araszoló (Erannis ankeraria).

Ez a faj Magyarországon meglehetően ritka és szórványos előfordulású. Hazai elterjedése még nem teljesen ismert. Jelenleg a Mátrából, a Mecsekből, a Vértesből, a Gerecséből, a Budai-hegységből, a Balaton-felvidékről, a Bükkből és az Aggteleki-karsztról vannak adatai.

hím példány

Az egyik legkorábban megjelenő lepkefaj. Évente egy nemzedéke fejlődik, az imágók márciusban repülnek, de korai kitavaszodás esetén már február végén is megjelenhet. Nyílt, erdőssztyepp jellegű molyhos tölgyes bokorerdőkhöz kötődik.

nőstény példány

Veszélyeztetettségének egyik fő oka, hogy a nőstény példányok röpképtelenek, így élőhelyén a teljes erdőállomány letermelése után nem vagy csak nagyon korlátozottan képes újra benépesíteni egy helyet. További komoly veszélyeztető tényező a májusi vegyszeres szúnyogirtás, illetve az erdészeti kártevő fajok [pl.: gyapjaslepke (Lymantria dispar)] elleni permetezés, ugyanis ha ezek érintik az ekkor lárvastádiumban lévő Anker-araszoló (Erannis ankeraria) élőhelyeit, akkor a lárvák pusztulása és akár a teljes populáció megsemmisülése is bekövetkezhet.

A Balaton-felvidéken célzott vizsgálata 2015-ben vette kezdetét, ami egyben fordulópontnak is tekinthető az itteni előfordulását tekintve, ugyanis mintegy 50 év után vált ismertté egy jelentős egyedszámú, stabilnak tűnő populáció Balatonalmádi közelében. A kezdeti felmérések Aszófő, Csopak, Tihany, Balatonakali, Balatonfüred és Vilonya térségét érintették. Ez utóbbi két helyszínen történő mintavétel is sikerrel zárult.

Csopak Öreg-hegy

Ebben az évben a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság koordinációjával futó „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” (KEHOP-4.3.0-15-2016-00001) című projekt keretén belül újabb lehetőség nyílt a faj keresésére. Ezúttal Sóly, Litér, Balatonfüred, Balatonudvari, Öskü és Dörgicse környékén lévő molyhos tölgyesek átvizsgálására került sor, de néhány korábban bejárt helyen is történt lámpázás. Az eredmény nem maradt el, Öskün és Balatonfüreden is sikerült eddig nem ismert állományokat találnunk.

Reményeink szerint a későbbiekben is folytatódhat a lepkefaj élőhelyeinek feltérképezése, mivel csak a pontos elterjedésének megismerésével és a szükséges természetvédelmi intézkedésekkel biztosítható a megőrzése és fennmaradása.

Felhasznált forrás:

Korompai T. – KOZMA P. (2014): Anker-araszoló Erannis ankeraria Staudinger, 1861 – In: HARASZTHY L. (szerk.) Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár: 297-299.

A cikk szerzői:

dr. Ambrus András
zoológiai szakreferens
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

Patalenszki Adrienn
zoológiai koordinátor
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság