Az Igazgatóság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az Igazgatóság a feladatait az Alapító Okiratban meghatározottak szerint látja el.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

841216 Környezet- és természetvédelem igazgatása